دسته: دسته‌بندی نشده

سی مزیت کار با جهان

سی مزیت کار با جهان: ۱- شهروندان، فرصت مقایسه پیدا می‌کنند؛ ۲- چون مقایسه می‌کنند، بیشتر فکر کرده و دقیق‌تر تحلیل می‌کنند؛ ۳- حرف زدن، مسئولیت ایجاد می‌کند؛ ۴- تاریخ مهلت، قداست پیدا ‌می‌کند؛ ۵- دولت مجبور می‌شود سراغ متخصص برود؛ ۶- فکر جای عصبانیت را می‌گیرد؛ ۷- تخصص جای توصیه را می‌گیرد؛ ۸- گفتار درمانی، دوام نمی‌آورد؛ ۹- کیفیت…

سی ویژگی افراد موفق

یادداشتی از دکتر محمود سریع القلم ۱-خیلی علاقمندند بدانند چند عدد شن در کرۀ زمین وجود دارد؛ ۲-هر آنچه را که می خوانند و می‌شنوند، زود باور نمی‌کنند؛ ۳-هر کار می‌کنند دراز مدت را در نظر می‌گیرند؛ ۴-کار خوب انجام…

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید! سال نو بر همه دوستان مبارک